Кіровоград. НВО № 35

 Екстернатна форма навчання

      

Екстернат –

одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

 

Екстерн –

особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

 

       Положення про екстернат

Документація 

Контрольні роботи

 

 

Алгоритм роботи загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації навчання за екстернатною формою у 2017/2018 навчальному році